Prodej domény

Prodej domény je situace, kdy vlastník domény převádí práva na používání domény na jinou fyzickou, nebo právnickou osobu. Jestliže byste tedy chtěli koupit některou z mých domén, napište mi prostřednictvím kontaktního formuláře. Odepíši každému vážnému zájemci.

Co se bude dít dál?

 Aby byla tato operace úspěšná, je potřeba splnit několik právních náležitostí. Předně si spolu vykomunikujeme podmínky návrhu smlouvy o převodu práv na používání domény. Návrh bude mít tři stejnopisy, které vám zašlu poštou. Vy, v případě souhlasu (úředně ověřeného podpisu) zašlete návrhy zpět a já stejným způsobem parafuji. Informace o všech doménách .cz spravuje sdružení CZ.NIC, tzn. že právě oni provedou změnu majitele. Vy s nimi ale nebudete komunikovat. To udělám já přímo přes svého registrátora a nechám si vygenerovat formulář na převod doménového jména.

Ověření podpisů

Po podpisu smlouvy s úředně ověřenými podpisy, se budete již řídit  písemně domluvenými podmínkami ve smlouvě  (lhůty, placení atd.). Já na základě této smlouvy vyplním vygenerovaný formulář, podepíši (opět s úředně ověřeným podpisem) a odešlu vám jako kupujícímu se žádostí stejného postupu. Vy ji podepíšete (úřední podpis), pošlete mi zpět a já dokument odešlu na adresu určeného registrátora. Jakmile má registrátor v ruce žádost s úředně, či notářsky ověřenými podpisy obou stran, může jí postoupit sdružení CZ.NIC, která provede změnu majitele. Může se stát, že registrátor umožní převod pouze na základě "online ověření" bez nutnosti úředního, nebo notářského, ale nespoléhal bych na to.

Smluvní ošetření

Možná si říkáte, proč ten mezistupeň, kterým je uzavření kupní smlouvy. Většinou je tento postup praktikován v případě prodeje hodnotných domén, kde jde o velké finanční částky a tak má smysl pro větší právní jistotu, si jednoduše převod domény smlouvou pojistit.

Návrh smlouvy bude obsahovat:

Označení účastníků – i když se běžně používá označení majitel domény, ve smlouvě se budu označovat jako držitel.

Technické obtíže – není od věci do smlouvy dát dodatek, že v případě problémů budou obě strany směřovat k naplnění účelu smlouvy. Někdy se objevuje také dovětek, že původní držitel není po podpisu smlouvy oprávněn jakkoliv měnit obsah na doméně (jen případě prodeje domény s obsahem). To se nás ale netýká. Prodávám domény bez obsahu. Současný obsah, k datu podpisu smlouvy z domény odstraním.

Cena – musí být vždy určena naprosto přesně s časovým určením, kdy bude zaplacena.

Sankce – nezapomenu na to ustanovit si, co se bude dít při porušení smlouvy (nezaplacení kupní ceny, nepřevedení domény k datu, jiná porušení apod.)

Upozornění:

Ze zákona je na takovou smlouvu nahlíženo jako na smlouvu nepojmenovanou, proto náležitosti o kterých smlouva pojednává musí být jasné a ověřitelné.